Landelijk & lokaal advies Gratis uitproberen 24/7 inzicht Digitale administratie

Inventarisatie administratie

Als ondernemer bent u uniek en heeft u uw eigen specifieke behoeften. We willen die behoeften weten en onze werkzaamheden goed afstemmen.

We willen graag inzicht in:

  • welke administratieve verplichtingen u heeft met uw onderneming
  • welke informatie voor u belangrijk is
  • uw kennis van administratie en regelgeving
  • uw verwachtingen
  • hoeveel tijd u nodig denkt te hebben voor uw werkzaamheden
  • de frequentie waarin u wilt gaan verwerken

De uitkomsten van de inventarisatie leggen we vast in een dienstverlenings-overeenkomst.

Implementatie

Voordat u aanvangt met de verwerking van uw administratie regelen we de volgende zaken:

  • De dienstverleningsovereenkomst
  • Toegang tot een administratie met eigen wachtwoord
  • Een maatwerk rekeningschema
  • Instructie om te kunnen starten

De dienstverleningsovereenkomst kunt u per maand opzeggen. Geen lange contracten, gewoon transparant en eenvoudig stop te zetten. Na het tot stand komen van de overeenkomst krijgt u toegang tot uw eigen administratie. Alleen uzelf heeft toegang tot, en inzicht in uw administratie. Wij hebben wel de mogelijkheid mee te kijken maar zullen nooit zonder toestemming en medeweten van u uw administratie raadplegen. We stellen uw rekeningschema samen en we zorgen voor een duidelijke instructie.

Uw werkplek vastleggen

Als de implementatie heeft plaatsgevonden kunt u per email of telefoon uw werkplek vastleggen. U bepaalt de verwachte gebruiksduur en u wordt ingepland. De locatie is op een centraal te bereiken plaats in uw regio. Wij dragen zorg voor een prettige werkplek waar u kunt werken. Op de locatie is altijd ondersteuning, begeleiding en advies van een deskundig adviseur. Desnoods kunt u een opleiding voor uw administratieve taken volgen. Raadpleeg hiervoor het overzicht van administratieve opleidingen op alleopleidingenencursussen.nl.

Aan de slag!

Op elk gewenst moment kunt u de adviseur raadplegen. Hij helpt u uw fysieke administratie op orde te brengen zodat u het eenvoudig en efficiënt kunt verwerken. De adviseur ondersteunt u als u vastloopt met het invoeren van uw administratie en helpt u problemen op te lossen. Na invoeren controleert de adviseur samen met u de administratie en helpt u met correcties indien nodig.

Uw gewenste overzichten worden samengesteld en besproken en de nodige belastingaangiften worden gedaan. Met een perfecte, afgewerkte administratie en eventueel ingediende belastingaangifte bent u klaar voor vertrek.