Landelijk & lokaal advies Gratis uitproberen 24/7 inzicht Digitale administratie
Salarisadministratie uitbesteden

Het uitbesteden van de salarisadministratie

Met het aannemen van personeel voor een bedrijf, zal er ook een salarisadministratie opgezet moeten worden waarin per personeelslid een loonstaat opgenomen moet worden. In de salarisadministratie zullen een aantal administratieve verplichtingen moeten worden opgenomen, zodat de Belastingdienst in staat is om de salarisadministratie te kunnen controleren. Het bijhouden van een salarisadministratie kan door de ondernemer zelf gedaan worden, maar er kan ook aan gedacht worden om over te gaan tot het uitbesteden van de salarisadministratie. Het uitbesteden van de salarisadministratie  geeft de ondernemer in elk geval meer ruimte en vrijheid om zich bezig te houden met de essentie van de onderneming.

Reden voor het uitbesteden van de salarisadministratie

De keuze voor het uitbesteden van de salarisadministratie wordt vaak genomen als de ondernemer zelf niet de tijd heeft om dit bij te houden en ook geen personeelslid wil aantrekken om de salarisadministratie voor zijn rekening te nemen. Ook grote bedrijven met veel personeel besluiten vaak om de salarisadministratie geheel uit te besteden. Er kan dus niet gezegd worden dat juist alleen kleine of juist alleen grote bedrijven overgaan tot het uitbesteden van de salarisadministratie.

Mogelijkheden om de salarisadministratie uit te besteden

Hieronder zullen een aantal mogelijkheden worden besproken met betrekking tot het uitbesteden van de salarisadministratie en komen er tevens een aantal aandachtspunten aan de orde.

  • Bij het uitbesteden van de administratie kan men van het dienstverlenende bedrijf verwachten dat dit alle taken met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van de salarisadministratie bezighoudt.
  • Bij de verschillende taken kan men denken aan het aanmelden en eventueel afmelden van het personeel bij de instanties zoals de uitvoeringsinstelling van werknemersverzekeringen.
  • Een ander aspect bij het uitbesteden van de salarisadministratie, is dat er wordt zorg gedragen voor het bijhouden van de loonadministratie. Zoals het vaststellen van het loon, berekenen van de loonheffingen en het afdragen ervan, maar ook het periodiek versturen van de salarisspecificaties en de jaaropgave aan de personeelsleden.
  • Bij het uitbesteden van de salarisadministratie kan men ook denken aan andere arbeidsgerelateerde zaken zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Bij de keuze voor een bedrijf aan wie de salarisadministratie zal worden uitbesteed, kan dan ook met diverse aspecten rekening worden gehouden.
Terug naar overzicht