Landelijk & lokaal advies Gratis uitproberen 24/7 inzicht Digitale administratie
Informatie over salarisadministratie

Informatie over de salarisadministratie

Tot de administratie van een bedrijf wordt in elk geval de financiële administratie gerekend, maar als er ook sprake is van personeel dan zal er tevens een salarisadministratie moeten worden bijgehouden.
De salarisadministratie kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar het is ook mogelijk om de salarisadministratie niet zelf te verzorgen, maar uit te besteden aan een administratiekantoor.

Onderdeel van de bedrijfsadministratie

De salarisadministratie is een specifiek onderdeel van de bedrijfsadministratie en zal aan een aantal kenmerken moeten voldoen. Zo zal de Belastingdienst verlangen dat salarisgegevens op een toegankelijke manier geadministreerd worden om inzage te kunnen geven aan de Belastingdienst, zodat er een controle uitgevoerd kan worden. Een van de administratieve verplichtingen die tot de salarisadministratie behoren is de verplichting om van elk personeelslid een loonstaat bij te houden. In de loonstaat zullen steeds de gegevens worden vermeld, die onder meer van belang zijn voor het bepalen van de loonheffing. Ook gelden er een aantal bijzondere administratieve verplichtingen die in de salarisadministratie moeten worden bijgehouden.

De kenmerken van de salarisadministratie

Hieronder zullen een aantal kenmerken van de salarisadministratie verder worden toegelicht en wordt de mogelijkheid van het uitbesteden ervan aan de orde gesteld.

  • Een van de kenmerken van de salarisadministratie zijn de bijzondere administratieve verplichtingen. In elk salarisadministratie zal er per werknemer moeten worden bijgehouden wat de vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen zijn. Daarnaast moeten in de salarisadministratie de verklaringen en beschikkingen worden opgenomen. Verder kan men hierbij denken aan de loonbestanddelen die onder de eindloonheffing vallen en aan de spaarloon- en levensloopregeling.
  • Er zijn software programma's beschikbaar die het bijhouden van de salarisadministratie vereenvoudigen, maar de ondernemer kan ook overwegen de salarisadministratie door een derde partij te laten uitvoeren, zodat de ondernemer verzekerd is van een goede registratie en de werknemers tijdig het loon en de loonspecificatie ontvangen.
  • Bij het zoeken naar een partij die de salarisadministratie uit handen kunnen wij leveren wat u wenst. Wij helpen net zo veel, als u zelf wilt en weten hoe we de salarisadministratie voor u het goedkoopst kunnen houden. Laat ons uw vragen weten.
Terug naar overzicht