Landelijk & lokaal advies Gratis uitproberen 24/7 inzicht Digitale administratie
Aandachtspunten uitbesteding administratie

Informatie over uitbesteding van de administratie

De administratie voor een bedrijf, groot of klein, kan altijd voor problemen zorgen als er onvoldoende aandacht aan wordt besteed.
Tot de administratie van een onderneming kan men in elk geval de financiële administratie rekenen en als er personeel in dienst is zal er ook een salarisadministratie moeten worden opgezet. Voor de ondernemer kan dit allemaal wat teveel worden door gebrek aan tijd of inzicht en dan kan de tijd gekomen zijn om over te gaan tot uitbesteding van de administratie. Ook voor beginnende ondernemers is aan te raden na te denken over de vraag zelf de administratie van het bedrijf te verzorgen of dit uit te besteden. Hiervoor kunnen de voordelen en nadelen van uitbesteding van de administratie tegen elkaar worden afgewogen. 

Uitbesteding van de administratie

Als er binnen het bedrijf sprake is van een financiële administratie en een salarisadministratie, dan kan er ook gekozen worden voor de optie om alleen een deel van de administratie uit te besteden, zodat de financiële administratie bijvoorbeeld binnen de onderneming wordt gevoerd en alleen de salarisadministratie voor uitbesteding in aanmerking komt. Uitbesteding van de administratie brengt natuurlijk kosten met zich mee. Aan de andere kant kunnen door de uitbesteding ook weer kosten bespaard worden binnen de onderneming omdat er geen tijd aan de gespendeerd hoeft te worden en er geen dure software aangeschaft hoeft te worden of een personeelslid moet worden aangetrokken om de administratie te voeren.

Aandachtspunten bij uitbesteding van de administratie

Hieronder zullen een aantal aandachtspunten met betrekking tot uitbesteding van de administratie nader worden toegelicht, zodat er meer inzicht ontstaat in de factoren waar de ondernemer rekening mee kan houden.

  • De ondernemer die besloten heeft om te kiezen voor uitbesteding van de administratie moet zich wel realiseren dat het van belang is om op de hoogte te blijven van de financiële administratie.
  • Het op de hoogte blijven van de administratie is belangrijk omdat er nu eenmaal financiële inzichten aan ontleend kunnen worden die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de onderneming.
  • Er zijn een aantal mogelijkheden om goed geïnformeerd te blijven op het gebied van de administratie en een daarvan is natuurlijk een regelmatig contact met de verantwoordelijke voor de administratie.
  • Een andere mogelijkheid is om in zee te gaan met een boekhouder of administratiekantoor die de administratie online kan bijhouden, waardoor de ondernemer ook toegang kan krijgen tot de administratie. 
Terug naar overzicht