Landelijk & lokaal advies Gratis uitproberen 24/7 inzicht Digitale administratie

Uitbesteden van de boekhouding

Bij het starten van een bedrijf zal er ook nagedacht moeten worden over de inrichting van de boekhouding. Het is belangrijk om dit direct vanaf het begin goed te organiseren omdat een boekhouding die op correcte wijze opgezet en bijgehouden wordt veel voordelen kan bieden. Wanneer het voeren van de boekhouding niet uw favoriete bezigheid is, dan is het te overwegen om te kiezen voor het uitbesteden van de boekhouding. Ook als het bedrijf al enige jaren bestaat en de boekhouding niet de eerste prioriteit heeft kan het een optie zijn om schoon schip te maken en de boekhouding over te geven in deskundige handen. 

Het uitbesteden van de boekhouding

Er zijn meerdere redenen te bedenken die aanleiding kunnen zijn tot het uitbesteden van de boekhouding. In elk geval is elke ondernemer verplicht een boekhouding te voeren en dient de boekhouding als uitgangspunt voor de belastingaangifte. Er ligt echter nog een belangrijke reden voor het voeren van een goede boekhouding aan ten grondslag en dat is dat de ondernemer er veel bedrijfsinformatie uit kan halen die aanleiding kan zijn om beslissingen te nemen met het bedrijf een andere koers te gaan varen.

Aandachtspunten betreffende het uitbesteden van de boekhouding

Bij het uitbesteden van de boekhouding kan de ondernemer rekening houden met een aantal kenmerken die bepalend kunnen zijn voor de keuze van de partij aan wie de boekhouding uitbesteed gaat worden.

  • Een van de kenmerken is de keuze voor het uitbesteden van de complete boekhouding of de keuze een deel van de boekhouding uit te besteden.
  • Bij de keuze voor een partij die de boekhouding gaat overnemen kan de ondernemer dan ook rekening houden met de kosten die dit met zich meebrengt. Het spreekt voor zich dat als de hele boekhouding uitbesteed gaat worden dit meer kosten met zich mee zal brengen dan wanneer alleen voor de aangifte van de belastingen gebruik gemaakt gaat worden van de diensten van een derde partij.
  • Het is wel van belang dat er een regelmatig contact wordt onderhouden waarin de boekhouding onderwerp van gesprek zal zijn, zodat de ondernemer inzicht blijft houden in de financiële situatie van het bedrijf.
  • Een van de aandachtspunten is het altijd kunnen inzien van de gegevens van de boekhouding door de ondernemer en dit wordt vaak mogelijk gemaakt doordat de boekhouder of administratiekantoor gebruik maakt van een online boekhoudprogramma.

Wilt u de boekhouding uitbesteden? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wij kunnen de boekhouding uit handen nemen, of u leren hoe u de boekhouding zelf kunt doen. U krijgt van ons een offerte en mag onze dienstverlening een maand lang gratis uitproberen.

Boekhouding ondernemers

Wij zetten uw volledige boekhouding op in een gerenommeerd geautomatiseerd boekhoudingspakket en houden deze boekhouding steeds voor u actueel. Uw btw administratie wordt per aangiftetijdvak voor u...

Lees meer
Administratie opzetten

Bij het zoeken naar de juiste manier om een administratie op te zetten komen er heel wat aspecten bij kijken die van invloed kunnen zijn op de uiteind...

Lees meer
Salarisadministratie uitbesteden

Met het aannemen van personeel voor een bedrijf, zal er ook een salarisadministratie opgezet moeten worden waarin per personeelslid een loons...

Lees meer
Voordelen geautomatiseerde administratie

Als ondernemer is het verplicht om een administratie te voeren en bij te houden en daarom is het vooral ook voor beginnende onder...

Lees meer